Frukostseminarium på Biotech Center om EATRIS – en ingång till Europas akademiska infrastruktur

Den 15 november anordnar Sahlgrenska Science Park ett frukostseminarium för att lära dig mer om EATRIS, (European Advanced Translational Research InfraStructure) och vilka möjligheter det kan innebära. EATRIS fungerar idag som en enhetlig samordnare av mer än 80 centra i Europa uppdelade som fem plattformar; ATMP, biomarkörer, imaging &tracers, små molekyler och vaccin. EATRIS verkar för att möjliggöra en bättre användning av befintlig infrastruktur och göra den tillgänglig för akademiker, SME’s och större läkemedelsbolag. En svensk nod inom EATRIS håller på att etableras i Sverige stöttat av Vetenskapsrådet. Noden arbetar dels med att marknadsföra EATRIS och den möjlighet som finns att finna rätt expertis och infrastruktur vid rätt tidpunkt för utvecklandet av sitt läkemedel/produkt men också med att addera svenska akademiska center till nätverket. Under seminariet kommer Ulrika Bäckman, Sveriges EATRIS-koordinator att berätta mer om EATRIS och möjligheten att använda dess service såväl som att bidra med sin akademiska expertis.

När? 15/11 kl.08:30 – 10:30. (Frukost och registrering kl.08:30-09:00)
Var? Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg

PROGRAM:
08:30 Registrering & frukost
09:00 Introduktion
09:15 Ulrica Bäckman, EATRIS
10:00 Frågor och diskussion
10:30 Avslut

Välkommen med din anmälan här senast 9/11.