Funding from Vetenskapsrådet: Proof of concept

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskaper. Proof of Concept-bidraget ger dig som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Detta genom att fördjupa den vetenskapliga eller tekniska verifieringen av dem och genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering. Vetenskapsrådet kommer att stödja projekt som handlar om att utveckla metoder eller produkter för behandling, prevention och diagnostik, och där metodens eller en produkts lämplighet och användbarhet verifieras.

Read more here>>