Göteborg i topp när 28 projekt får innovationsstöd från Medtech4Health och Swelife

M4H_logo_rgb-300x16528 svenska innovationsprojekt inom life science medfinansieras med upp till 1 miljon kronor vardera i innovationsprogrammen Medtech4Healths och Swelifes första gemensamma utlysning. En stor andel av projekten kommer att utföras i göteborgsregionen. Alla de 28 projekt som får bidrag ska utveckla produkter och tjänster för bättre hälsa och har parter från minst två av sektorerna akademi, industri och hälso- och sjukvård. Vinnarna finns i storstadsregionerna och på universitetsorter, där vi i göteborgsområdet utmärker oss med 11 av projekten.

– Det kan vara ett resultat av att projekt hemmahörande i Västra Götalandsregionen kunnat söka extra medfinansiering från sin region. Vanligtvis ska projekten själva bidra med lika mycket finansiering som de får av utlysningen, men genom erbjudandet från VGR
sänks det kravet. Vi arbetar för att fler regioner ska erbjuda möjlighet till medfinansiering framöver, säger Åsa Wallin, projektledare på Swelife, till Akademiliv.

Bland aktörer i Västra Sverige som fått finansiering återfinns bland andra Högskolan i Borås, Chalmers, 1928Diagnostics, Mevia, Opatus, Alzinova och SP.

Läs hela artikeln>>