Göteborgsföretaget VERIGRAFT- nu i Champions League

Den 15 maj höll vi tillsammans med Sahlgrenska Science Park och Business region Göteborg ett halvdagsseminarium om EU-finansiering. En av de inbjudna talarna var VERIGRAFT-  ett göteborgskt bioteknikföretag som verkar inom området regenerativ medicin.

Den mest intressanta delen av VERIGRAFTS EU-finansieringshistoria börjar i juni 2017 med ett email som VD Petter Björquist vid en första anblick fick underliga associationer till fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo och UEFAs Champions League av.Efter en ytterligare genomläsning gick det upp för honom att det handlade om en helt annan liga, nämligen Horisont 2020 och deras SME instrument “Champions League”. Horisont 2020 är det största forsknings- och innovationsprogrammet någonsin inom EU med nästan 80 miljarder euro i finansiering. Det som stod i mailet från dem var att Petter Björquists VERIGRAFT hade tilldelats nästan 2,2 miljoner Euro.

Kan bota 1,5 miljoner människor

Hur får man då ett sådant belopp? Självklart måste man ha en riktigt vass affärsidé, som VERIGRAFTS produkt som löser ett hittills olöst stort samhällsproblem. VERIGRAFTs metod syftar främst till att hjälpa de cirka 1,5 miljoner människor som lider av kronisk venös insufficiens och som det idag inte finns någon hjälp att ge. Dessa patienter har problem med skadade venklaffar i ljumsken och drabbas därför av besvärliga bensår som kan leda till amputationer och livslånga problem. Att transplantera nya venklaffar har tidigare varit förenat med stora problem som beror på att det mänskliga immunförsvaret har en tendens att vilja stöta bort främmande delar. För att förhindra avstötning tvingas den som transplanterats äta starka och riskfyllda mediciner för att sänka immunförsvaret- resten av livet. Att leva med nedsatt immunförsvar resten av livet är inte heller det problemfritt.

Använder patientens eget blod

Petter Björquist förklarar idén bakom VERIGRAFTS unika metod med att man tvättar bort blod, celler och DNA från donerade blodkärl till dess endast proteiner återstår. Därefter bygger man upp organet igen, men nu med byggstenar från patientens eget blod. Det går till så att man tar ett litet blodprov från patienten, matar det med näring och låter stamceller och andra komponenter fästa in till blodkärlen. Inom någon vecka har man tillverkat blodkärl som patientens kropp accepterar fullt ut utan risk för avstötning.

Tredje gången gillt

Petter berättar att det var tredje gången gillt för VERIGRAFT den här junidagen för snart ett år sedan- man hade gjort två försök tidigare att söka finansiering från Horisont 2020. Med facit i hand tycker han att man nu hade ett erfaret team, men också att de externa experter man anlitade kompletterade det egna teamet på ett bra sätt. Förutom det handlade det i hög grad om energi, uthållighet och jävlar anamma.

Förutom 2,2 miljoner Euro med 0 % motfinansiering innebär medlemskapet i Horisont 2020s “Champions League” även andra stora fördelar. Petter nämner stor synlighet och att det ger väldigt gott renommé ute i världen. Man får fritt deltagande i flera bra konferenser  och hjälp att hitta investerare- både direkt och indirekt. I anslaget ingår också 15 dagar med en affärscoach, vilket har ett högt värde. VERIGRAFT valde att ta en som inte fanns på listan, men som var ledande inom EU på området och de fick sitt val godkänt.

 

Fullspäckat schema

Avsikten med eventet var att ge en övergripande bild av området EU-finansiering för svenska SME. Det tycker jag att vi lyckades med! Övriga talare under dagen var Klementina Österberg från GU Ventures, Göran Leonardsson från Sahlgrenska Science Park satt idag på Swelife-stolen, Henrik Mindedal från MedTech West var dagen till ära iklädd Medtech4Health-hatten, Hanna Blomdahl från Regional Utveckling, VGR, Linda Emilsson kom från Enterprise Europe Network (EEN), Sara Gunnerås från SwedenBIO pratade EUSMEsupport2020, Lena Strömberg från Medtech4Health tog upp både påverkansplattformen IMPACT och EIT- European Institute of Innovation and Technology. Dagen avslutades av Louise de Verdier som berättade vilket stöd som finns inom Gothia Forum. Dessutom fanns Åsa Larsson från Exportkreditnämnden (EKN) och Katarina Nordström från Industriell Dynamik (ID) på plats för att berätta mer och svara på frågor.

________________________

Text & bild: Helene Lindström