Göteborgsinnovation ger ökad kvalitet vid höftledskirurgi

Höftartros är en smärtsam och handikappande sjukdom och i dag den vanligaste orsaken till operation med konstgjord höftprotes, det vill säga en total höftledsplastik (THA). Globalt utförs runt 1,4 miljoner höftledsoperationer och bara i Sverige utförs drygt 17 000 ingrepp varje år. Nuförtiden opererar man fler yngre patienter än tidigare, vilket ställer högre krav på både resultatet av operationen och livslängden hos protesen. Proteserna fungerar idag allt bättre och för de flesta förväntas de hålla livet ut eller i minst 20-25 år. Målet med en höftledsprotes är att lindra smärta och göra det möjligt för patienten att komma tillbaka till normal aktivitet. För att uppnå det med bestående resultat är målet att återställa en normal anatomi och optimera biomekaniken i höften. Att välja fel implantat eller att placera implantatet fel kan bland annat leda till att implantatet går ur led, onödigt slitage på implantatet, skillnad i benlängd, förlust av benmassa, eller hälta och smärta för patienten.

Så småningom kan protesen till och med lossna. En misslyckad höftledsprotes kräver ofta en omoperation, vilket innebär krävande kirurgi med hög risk för komplikationer. Vid Göteborgsföretaget Ortoma AB utvecklar man operationssystem för planering och implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Huvudsystemet heter Ortoma Treatment Solution (OTS) och man har ett europeiskt patent. Det finns flera system ute på klinikerna redan idag, men det som gör Ortomas innovation helt unik är att man använder 3D-grafik.

-Vårt system kan hjälpa klinikerna att öka effektiviteten, höja kvaliteten på ingreppen och minska antalet omoperationer. För klinikerna kan det innebära att kostnaderna minskar samtidigt som konkurrenskraften ökar. För patienterna skulle det innebära färre komplikationer, färre omoperationer, bättre funktionalitet samt längre hållbarhet, säger Matts Andersson, grundaren av Ortoma, VD och Chief Technical Officer (CTO).

Ortoma Treatment Solution ger kirurgerna stöd i det viktiga arbetet med att välja rätt implantat utifrån varje individs förutsättningar och anatomi genom att man kan prova olika implantat och testa olika placeringar av dessa i en 3D-miljö som visar den aktuella patientens anatomi. Bilderna som systemet använder kommer från en CT (datortomograf). När det är dags för själva ingreppet assisterar systemet kirurgen under placeringen av implantatet.

-Ortoma samarbetar med Chalmers Tekniska Högskola där vi har tillgång till ledande kompetens inom mätteknik, berättar Matts Andersson som är Adjungerad Professor vid Chalmers. Men vi har också nära till klinisk kompetens på världsnivå. Ortoma samarbetar redan med Universitetssjukhuset i Örebro och Skånes Universitetssjukhus som båda ligger i framkant vad gäller just ledimplantat.

Jan-Peter Idström på MedTech West är engagerad i arbetet med att få in produkten även på Sahlgrenska Universitetssjukhusets ortopedklinik i Mölndal, där professor Johan Kärrholm är verksamhetschef och den som är ansvarig för införandet av nya tekniker och metoder. Nästa steg är att få Ortoma Treatment Solution bedömt vid HTA-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. HTA-centrum är en regional stödorganisation och Health Technology Assessment (HTA) innebär att man utvärderar metoder och tekniker i hälso- och sjukvården.

-Det är verksamheterna som ansöker om att få en HTA-analys gjord på en teknik eller metod, berättar Christina Bergh, professor och verksamhetschef vid HTA-centrum. Man nominerar då en teknik eller metod, och HTA-centrum tar sedan ställning till om den är lämplig för ett HTA-projekt. Om vi tycker att den uppfyller kraven startar vi ett projekt och den systematiska utvärderingen tar sedan runt 3-6 månader. Skälen till att man ansöker om en HTA-analys är att man vill ha en metod eller en teknik utvärderad, ofta i jämförelse med redan befintliga, för att få ett underlag innan man tar ställning till om man ska implementera den.

-Omoperationer upptar omkring 10 % av protesoperationerna, säger Gunnar Flivik, ortopedkirurg och docent som är en av Ortomas kliniska samarbetspartners vid SUS i Lund. För att antalet omoperationer ska bli så lågt som möjligt ska protesen fixeras optimalt i sin benbädd samtidigt som den ska vara av rätt typ och storlek för den individuella patienten. Detta tillsammans med att den positioneras rätt ger patienten förutsättningar för bästa möjliga funktion och rörlighet samtidigt som protesen håller längre. Det är just dessa frågeställningar och problem som Ortomas produkt bidrar till att lösa.

Ortomas produkter är nu CE-märkta och testade ute på klinik. I Örebro och Lund har man genomfört sammanlagt 13 piloter med mycket gott resultat.