Göteborgsprojekt får finansiering från Barncancerfonden och Medtech4Health

Barncancerfonden och det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health har samarbetat i utlysningen Medicintekniska innovationer som ger cancersjuka barn ett bättre liv och nu är det klart att forskaren Anders Ståhlberg, docent och adjungerad lektor vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och hans team får två miljoner kronor under en treårsperiod. I teamet ingår också Martin Dalin, läkare på barncancercentrum i Göteborg, samt företaget TATAA biocenter.

I utlysningen var ett av kriterierna att teamet ska bestå av både kliniker och forskarkompetens samt involvera en företagspartner.

Tumörceller hos ett barn kan uppstå när dna-kromosomer först går sönder och sedan sätts ihop felaktigt med varandra igen. Under en cancerbehandling dör dessa tumörceller och deras så kallade tumör-dna hamnar då istället i kroppsvätskor som blod och urin. Forskarna kallar detta för cirkulerande tumör-dna och har kommit fram till att det kan användas som ett mått för att se hur mycket kvarvarande cancerceller som finns i kroppen under en pågående behandling.

– När man behandlar en patient kan man leta efter det här tumör-dna:t i kroppsvätskorna. Om det finns kvar innebär det att man har tumörceller kvar i kroppen, säger Anders Ståhlberg.

Genom mätverktyget kommer man att kunna individanpassa behandlingen, vilket innebär att man i framtiden kan minimera risken att både över- och underbehandla patienter.

 

MedTech West är västsvensk nod för Medtech4Health- ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova. Programmet är en katalysator för att implementera fler medicintekniska idéer  i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin. Verktygen består av utlysningar av medel samt strategiska satsningar som utbildningar och påverkansarbete på olika plan både inom och utanför Sverige. Programmet startade 2016. Det leds av en styrelse med representanter från akademi, näringsliv och landsting. Programkontoret består av ett nationellt projektkontor som tillsammans med noder runt om landet driver arbetet. Samverkan och att sätta människan i centrum är centralt.

 

Källa: Medtech4Health

Bild: Barncancerfonden