Hackathon för Lekande Lätt

Vårdpersonal? Utvecklare? Forskare? Entreprenör? Designer?

Hackathonen Lekande Lätt är en spännande två-dagars tävling där utvecklare, entreprenörer, designers, vårdpersonal, forskare och allmänt intresserade människor samlas för att skapa nya lösningar mot fetma med hjälp av gamification och mobile health.

Evenemanget börjar på lördagen 11 januari kl 10:00 på Angereds Arena. Dagarna inleds med inspirationsföreläsningar och en genomgång av tävlingsreglerna och sedan börjar tävlingsdelen. De deltagande lagen får lunch, middag och fika medan de arbetar med sina tävlingsbidrag, idéer och prototyper hela natten. På söndag serveras frukost och lunch och lagen förbereder snabba presentationer av sina idéer. Till presentationerna bjuds allmänheten och media in och de bedöms av en jury. Tävlingshelgen avslutas genom att juryn utser tävlingens vinnare.

Till sin hjälp kommer lagen att ha ett antal problembeskrivningar och reflektioner som har samlats in från invånare som lever med övervikt. Det finns även en omvärldsrapport som lyfter fram de åtgärder som redan finns, så att tävlingsdeltagarna kan koncentrera sig på att ta fram nya hållbara och innovativa lösningar.

Efter tävlingen kommer samtliga resultat att utvärderas av en samverkanskonstellation utifrån vilket värde de kan innebära inom vården, dess IT-potential, innovationskraft och ekonomisk potential. Alla tävlande lag kommer att få ta del av resultaten av utvärderingen. Någon eller några utvalda resultat kan komma att ingå i en ny projektansökan till Vinnova för vidare forskning och implementering.

Tävlingen arrangeras av Angereds Närsjukhus i samverkan med Alkit Communications AB, Business Region Göteborg, IT universitetet i Göteborg, MedTech West, Sahlgrenska Science Park, Sahlgrenska akademin och har finansierats av Vinnova.

Varmt välkommen med din intresseanmälan till tävlingsledaren Stephen Cook: stephen.cook@vgregion.se eller 0703 132631.

Läs mer om hackathonen här.