Halvdagsevent i Biotechhuset: Kognitiva system och IBM Watson inom hälsovården

Världen digitaliseras i rasande takt. Vi människor och våra saker vi bär med oss genererar idag enorma mängder data. Utmaningen är att större delen är ostrukturerad data som inte kan tolkas av de vanliga system och analysverktyg som finns till hands. För att vi ska kunna dra nytta av våra ostrukturerade data behövs istället nya kognitiva system – datorprogram och system som efterliknar hur vi människor tänker och upplever världen.

Under detta event introducerar vi kognitiva system och IBM:s Watson-teknologi ur ett hälsovårdsperspektiv. Redan idag hjälper Watson cancerläkare att ställa rätt diagnos, medicinska forskare att hitta nya samband i sitt material – och till och med kockar att skapa nya spännande recept! Vi visar också hur ni själva kan komma igång och skapa egna kognitiva lösningar med hjälp av Watson via IBMs molntjänst Bluemix. Slutligen berättar Sykehuspartner från Norge om Medicloud, en nordisk öppen molnbaserad lösning för innovation inom hälsa och sjukvård, baserad på Bluemix.

Program:
09:30 Registrering (kaffe & fralla)
10:00 Välkommen!
10:15 Introduktion till kognitiva system
10:45 IBM Watson inom hälsovården
11:30 Lunch (kall tallrik)
12:00 Bluemix
12:30 Medicloud
13:00 Avslutning

Dag: 30 mars
Tid: 10.00 -13.00 (registrering från 9.30)
Plats: Biotech Center (konferenssalen), Göteborg
________________________________________
Klicka här för att anmäla dig senast torsdagen den 24 mars!

Eventet arrangeras i samarbete med Sahlgrenska Science Park, IBM, MedTech West, Gothia Forum och Innovationsplattformen