HealthTechArena- en ny mötesplats för ledare inom life science med fokus på affärsutveckling

Lars Hedman2009 startades affärsnätverket Medicin i Väst (MIV) med målsättningen att stärka företag och entreprenörer i västra Sverige inom Life Science-området. Förra året tog styrelsen i Medicin i Väst ett beslut att byta namn till HealthTechArena. Lars Hedman är styrelseordförande.

Hej Lars! HealthTech, hur tänker ni här – det heter ju Life Science?

– Nja, jo, men medan Life Science handlar mycket av att upptäcka och uppfinna nya mediciner eller teknologier som ska diagnostisera och bota en specifik sjukdom, så handlar begreppet HealthTech mer om att tillämpa teknologier och metoder bättre för att lösa hälsoproblem och skapa ökad livskvalitet för patienter. Ett mer holistiskt synsätt skulle man kunna säga. Målet är samma, men lösningen på problemet skiljer sig ifrån traditionellt Life Science-tänkande.

Var det därför ni bytte namn?

– Ja, för att vi vill vända oss till framtidens företag och yrkesmänniskor som tror på möjligheten med gränsöverskridande F&U, re-kombinatorisk teknologi och produktutveckling samt utveckling av helt nya hälso-och vårdlösningar.

Vad menar ni med att ni är en arena?

– Syftet är att skapa en arena där människor kan träffas. Vi tror att behovet av att se, inse och bättre förstå vad framtidens patienter efterfrågar, vårdens behov och teknologins möjligheter har ökat radikalt. Ibland är det då bra att stanna upp och tänka och göra det tillsammans med andra med liknande arbetsuppgifter. Det är precis det här HealthTechArena handlar om.

För vem skapar ni värde, vilka är ”era” medlemmar?

– Det är en fråga vi jobbat ganska mycket med eftersom det redan idag finns många nätverk, föreningar och samarbetsplattformar som inriktar sig just på yrkesverksamma och företag inom Life Science-området. Vårt huvudmål är att bli ett exklusivt affärskunskapsnätverk där ledare inom affärsutveckling, marknad och försäljning kan samlas ett par gånger per år för att utbyta erfarenheter, få nya insikter och blicka framåt tillsammans med ledande beslutsfattare inom vårdsektorn och företrädare för branschen.

Iris ÖhrnVice ordförande Iris Öhrn är Life Science Investment Manager på Business Region Göteborg med ett brett nationellt och internationellt nätverk inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.

Iris, hur skiljer sig HealthTechArena från de övriga Life Science-organisationer som du jobbar med dagligen?

– För tydlighetens skull kanske det är lättare att beskriva till vilka vi inte vänder oss. Vi vänder oss inte till de som vill testa, validera eller få feedback på en affärsidé. Vi är inte ett nätverk för de som vill lära sig och söker sig till innovationssystemet, och vi är inte ett nätverk för de som vill komma i kontakt med forskare, universitet, investerare eller forskningsföretag. Vi är heller inte en branschförening för företag, utan vi är ett nätverk för individer/yrkesverksamma personer som vill förbättra sin förståelse av vården, patienten och förändrade marknadsvillkor.

Vad är nästa steg för HealthTechArena?

– Vi har nyligen skrivit ett samarbetsavtal med branschföreningen SwedenBio, där vi ser många möjligheter att utveckla och komplettera varandras verksamheter. Vi planerar också att starta erfarenhetsutbytesgrupper (ERFA) med affärsmänniskor som samlas kring ett gemensamt professionellt intresse. De olika grupperna kommer att träffas några gånger per år för att diskutera utmaningar, lösningar och besöka varandras arbetsplatser. Den som är sammankallande bestämmer själv upplägget för sin grupp. Hör av dig till oss om du är intresserad av att vara med i en ERFA-grupp eller vill prata kundmöten!

Gå vidare till HealthTechArenas hemsida

Logo_HTA hemsida

Text: Helene Lindström
Bilder: Privata