Heldagssymposium om prehospital akutsjukvård i Borås

PICTA_smallPreHospen vid Högskolan i Borås och Forum för Prehospital FoU i VGR bjuder in till Forskningssymposium om prehospital akutsjukvård. Under en heldag i Borås presenteras aktuella projekt och forskningsresultat inom det prehospitala området till nytta för verksamheter inom larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning och primärvård.

När? 9 mars 2017, kl. 8:45–17:15
Var? Sal M402, Högskolan i Borås

Prehospital akutsjukvård har genomgått stora förändringar de senaste åren. I takt med att vården blivit allt mer avancerad och kvalificerad har forskningen inom området intensifierats. Mot bakgrund av det presenterar ett 20-tal forskare, doktorander och studenter sina projekt och forskningsresultat som möter vårdens utmaningar. Forskningssymposium om prehospital akutsjukvård är ett tillfälle för kompetensutveckling och utbyte för chefer och medarbetare inom olika vårdverksamheter. Det är kostnadsfritt att delta och lunch + fika ingår. Ladda ner programmet här>>

Anmäl dig senast 23 februari. Du hittar mer information här>>