Hur bör vi driva sjukvårds- och industriinriktad forskning och utveckling inom medicinsk teknik?

Medicinsk teknik är en av de få möjligheter som står till buds för att effektivisera sjukvården i ett läge där befolkningen i de industrialiserade länderna blir allt äldre och i större utsträckning drabbas av kroniska sjukdomar. Här i ligger stora industriella möjligheter att satsa på att utveckla nya medicintekniska produkter till de stora sjukvårdsbehoven. Sverige har inom medicinsk teknik sedan länge en internationellt sätt mycket imponerande industri men har behov av att hitta nya framgångsrika produktkoncept.

Avsikten med denna konferens är att kartlägga vad som krävs från akademi, sjukvård och industri för att få fram nya produkter och nya starka företag inom medtech-området

Program

9.30 Registering, kaffe

10.00 – 10.15 Inledande funderingar kring industriinriktad forskning inom medicinsk teknik
Per Ask, professor, Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet.
10.15 – 10.35 Hur bedrivs framgångsrikt forskningssamarbete mellan industri och akademi inom medicinsk teknik?
Bengt Nielsen, PhD, ordförande NovaMedTech tills nyligen European Research Manager,  GE Healthcare
10.35 – 10.55 Vad vill ett företag som Elekta få ut av svensk sjukvård och svensk universitetsforskning?
Sören Johansson , chef för affärsutveckling,  Elekta AB
10.55 – 11.15 Framgångsrik spinn off från medicinteknisk akademisk forskning i Trondheim – Vingmeds ultraljudsföretag.
Kjell-Arne Ingebrigtsen , professor emeritus, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, tidigare grundare och chef för GE Vingmed Ultrasound.
11.15 – 11.35 IT och medicinsk teknik en viktig del av lösningen på de utmaningar vi står inför inom vård och omsorg.
Peder Ellison, Omsorgsdirektör, Linköpings kommun
11.35 – 11.55 Hur kan distransmonitorering förbättra framtidens sjukvård.
Ulf Dahlström, professor och överläkare i kardiologi, Universitetssjukhuset i Linköping samt chef för avdelningen för Kardiovaskulär Medicin, Linköpings Universitet.
11.55 – 12.15 Swedish Med Tech roll i att verka strategiskt för området medicinsk teknik
Anna Lefevre Sjöldebrand, VD, Swedish MedTech
12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.20 Var går vägen till att nå ut på marknaden med produkter inom prehospital vård?
Bengt-Arne Sjöqvist, adj professor Chalmers tekniska högskola och tidigare vVD för Ortivus AB mm.
13.20 – 13.40 Från ytplasmoner till Biacore för biospecifik interaktionsanalys
Ingemar Lundström, professor emeritus, IFM, Linköpings universitet, en av personerna bakom Biacore AB.
13.40 – 14.00 Vinnovas roll inom medicinsk teknik i att stödja innovationer och få ut nya produkter på marknaden
Person meddelas senare
14.00 – 14.15 CMTFs modell för forskning och utveckling inom medicinsk teknik
Olof Lindahl, professor Umeå Universitet, forskningschef  Medicinsk teknik, Västerbottens läns landsting och föreståndare Centrum för medicinsk teknik och fysik.
14.15 – 14.30 Hur CTMH verkar i en miljö där akademi, sjukvård och industri samverkar
Bertil Guve, docent, föreståndare  Centrum för teknik i medicin och hälsa, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan  och Stockholms Läns Landsting.
14.30 – 14.45 Medtech West ide för att stärka medicinsk teknik
Henrik Mindedal, föreståndare MedTech West och Mikael Persson professor och chef för medicinsk teknik Chalmers tekniska högskola
14.45 – 15.15 Kaffe
15.15 – 15.30 NovaMedtech sätt att samverka mellan sjukvård, industri och akademi.
Peter Hult, PhD, Föreståndare NovaMedTech
15.30 – 15.45 Hälsans Nya Verktygs roll i MedTech
Mona Jonsson, VD, Hälsans nya verktyg
15.45 – 16.05 Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech?
Claes Post, professor och affärsrådgivare, Innovationscentret, Linköpings Universitet, tidigare ledande positioner inom bl.a. Astra Zenica och Pharmacia & Upjohn
16.05 – 16.25 Hur skapar vi bryggor mellan universitet och den omgivande marknaden? – Forskningsbaserade affärsidéer.
Lars Lind, ordförande Isofol Medical AB, tidigare grundare och chef för Merchan Venture Investment och ledande industribefattningar som bla VD i Nya Asfalt(NCC)
16.25 – 16.45 Entreprenörskapets betydelse för framgångar inom innovationsområdet
Magnus Klofsten, professor i entreprenärskap, Linköpings universitet

16.45 – 17.00  Avslutning