Inbjudan till lunchseminarium: Lekande lätt – ett initiativ på Angereds närsjukhus om viktproblematik

Övervikt och fetma är ett stort och växande samhällsproblem som orsakar betydande ohälsa och stora samhällskostnader. Hittills utförda insatser har i många fall visat sig otillräckliga och det är tydligt att fler initiativ behövs för att på allvar komma åt problemen. Angereds närsjukhus har tillsammans med IT-universitetet, Sahlgrenska akademin, Business Region Göteborg, Sahlgrenska Science Park, Alkit Communications och MedTech West sökt och fått ett initieringsbidrag inom Vinnovas program för Utmaningsdriven innovation för att utveckla nya lösningar för människor med viktproblem.

Målet för initiativet ”Lekande lätt” är att utveckla lösningar baserade på spelifiering (gamification) och samverkan inom området mobil hälsa/eHälsa. Spelifiering innebär att spelliknande moment tillämpas för att öka motivation och engagemang att ändra beteenden som bidrar till ohälsa.

Vid lunchseminariet presenteras Angereds närsjukhus och de utmaningar som är kopplade till uppdraget att erbjuda jämlik vård till en multikulturell befolkning. Speciellt fokus ges den nu aktuella satsningen kring viktproblematik och hur ytterligare aktörer som kan bidra till området kan ansluta till det konsortie som nu formeras inför nästa steg av Vinnovas program Utmaningsdriven innovation.

Presentatörer: Ida Wernered, Angereds närsjukhus, tillsammans med projektdeltagare från ”Lekande lätt”.

Angereds närsjukhus är ett nytt sjukhus med uppdrag att ge jämlik vård i ett mångkulturellt samhälle genom att stödja och integrera utveckling och forskning inom närsjukvården i nordöstra Göteborg.

Datum: 24 oktober
Tid: 11:30-12:15 (-13:00 inklusive lunch)
Plats: Förmaket, Vita Stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Vi bjuder på en lättare lunch.

Anmälan sker via mail till seminars@medtechwest.se senast den 21 oktober. Ange “Seminarium 24 oktober” i ämnesraden.

OBS! Seminariet kommer att hållas på svenska.