Internationellt seminarium kring ett framtida kliniskt och translationellt forskningscenter i Göteborg

Måndagen den 3 november arrangerade Sahlgrenska Akademin under ledning av Sven Ekholm, senior rådgivare för Sahlgrenska Akademin för akademiseringen av BoIC, ett heldagsseminarium på Academicum. Målet med dagen var att diskutera möjligheterna för ett kliniskt och translationellt forskningscenter här i Göteborg. Under dagen fick åhörarna bland annat ta del av erfarenheter och lärdomar som gjorts vid ”Clinical & Translational Science Institute (CTSI)” i Rochester, NY, USA. Detta är ett forskningsinstitut som har till uppgift att stödja och befrämja klinisk och translationell forskning vid Universitety of Rochester, Medical Center (URMC).

Dagen inleddes med att gästerna från CTSI, Karl Kieburtz, Director, och Thomas Fogg, Executive director for operations, berättade om hur deras verksamhet ser ut idag och om några av de mest betydande erfarenheter som de har gjort längs vägen. Senare gästades scenen av Giovanni Schifitto och Ann Dozier, också från CTSI, samt Jonas Nilsson, docent vid Sahlgrenska Translational Melanoma Group, och Ann Hellström, professor i pediatrisk oftalmologi, från Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”I jämförelse med URMC befinner vi oss fortfarande på ett mycket tidigt stadium i etableringen av ett fullt utvecklat CTSI. Mycket återstår att diskutera och utvärdera innan vi kan besluta hur det ska se ut här i Göteborg. Med det sagt hoppas jag att dagens seminarium ska fungera som en sporre till fortsatta diskussioner om ett framtida CTSI här i Göteborg. För att komma igång är det min övertygelse att Sahlgrenska Akademin snarast bör sätta samman en grupp bestående av dedikerade  och intresserade kolleger som är beredda att avsätta tid”, säger Sven Ekholm. ”Åtminstone delar av processen kan då redan vara igång när vi får en byggnad för ändamålet. På så vis kan vi skapa en forskningsmiljö som bygger på verkliga behov och med möjlighet till att skapa breda kontaktytor mellan intresserade forskargrupper. För att realisera detta och få till en fungerande miljö bör man redan nu bjuda in alla kliniska specialiteter och forskningsområden att delta i processen”.