Invigning av ny mötesarena på Chalmers för forskare, innovatörer och entreprenörer

På torsdag den 8 februari 2018 invigs Veras Gräsmatta- en ny typ av mötesplats på campus som knyter samman akademi, näringsliv, studenter och startup-bolag. Veras Gräsmatta är en del av Chalmers storsatsning på entreprenörskap, med målet att förverkliga fler av forskningens goda idéer för en hållbar framtid. Entreprenörskap och innovation sker i mötet mellan människor. Det är den bärande tanken bakom Veras Gräsmatta, en ny community-yta där startups, innovatörer, Chalmers portföljbolag, forskare och intressenter kan mötas. Den nya träffpunkten finns på Vasaområdet på campus Johanneberg, och binder fysiskt och symboliskt ihop Chalmers Ventures, Stena Center och Chalmers tekniska högskola – som tillsammans står bakom satsningen. Mötesplatsen är en viktig del av Chalmers satsning på att bli ett ledande entreprenöriellt universitet. Entreprenörskap har under lång tid genomsyrat högskolan, och nu samlas all entreprenöriell verksamhet under en gemensam flagg: Entrepreneurship. By Chalmers. I satsningen ingår bland annat ett nytt projekt med målet att minst hälften av alla studenter ska få entreprenöriella erfarenheter under sin utbildningstid.

När? Torsdag den 8 februari, kl 16.00-18.00
Var?
Veras Gräsmatta, Vera Sandbergs allé 8, Chalmers

Läs mer>>