John Brandby

John Brandberg ny verksamhetschef för Radiologin

Den 1 januari tillträdde John Brandberg som ny verksamhetschef för Radiologin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. John Brandberg är specialist i Radiologi, disputerade 2009 och har tidigare varit sektionschef för buk-kärl-sektionen på Sahlgrenska. De senaste åren har han förutom sin tjänst som överläkare vid buk-kärlsektionen, också arbetat som adjungerad lektor vid Göteborgs Universitet, med röntgensköterskeprogrammet samt forskat inom SCAPIS-projektet. Den radiologiska verksamheten, som är fördelad på samtliga av de tre sjukhusen Sahlgrenska, Östra och Mölndal, omfattar all vuxenradiologi, inklusive mammografi.

John Brandberg är ett välbekant ansikte för oss på MedTech West med en lång historia av forskningssamarbeten. Nu ser vi fram emot att fortsätta detta samarbete även under de kommande åren!