Kerstin Heurling får anslag till PET-forskning från Magnus Bergvalls Stiftelse

Kerstin Heurling, PET-forskare i Michael Schölls forskargrupp, har fått anslag från Magnus Bergvalls Stiftelse. Kerstin arbetar med att optimera metodiken för mätning av proteinerna amyloid och tau, som samlas i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, samt bortfallet av nervceller i den levande hjärnan. Detta görs med hjälp av så kallade spårämnen. Studiedesignen möjliggör jämförelse av olika metoder, och kopplingar mellan de olika sjukdomsförloppen i hjärnan. Tio friska äldre individer och 10 individer med en tidig diagnos av Alzheimers sjukdom kommer att inkluderas, och studeras med samtliga spårämnen för att säkerställa att metodiken inte påverkas av individuella förändringar associerade med

sjukdomen. Man förväntar sig att identifiera optimala förenklade metoder, som kan appliceras på kommande storskaliga kliniska studier för att öka förståelsen för vad som skiljer den naturligt åldrande hjärnan från den som utvecklar Alzheimers samt implementeras i kliniken.

Magnus Bergvalls Stiftelse har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner.