Kompetensförstärkning för småföretag 2018- nästa deadline 1 augusti

Den 1 augusti är nästa deadline på Medtech4Healths utlysning Kompetensförstärkning för småföretag, som ger just småföretag möjlighet att få finansiering för att under en kortare tid anlita eller anställa en extern person. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Kompetensförstärkningen av företaget ska ge bestående effekt såsom att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Det handlar alltså inte om att finansiera en resurs i ett utvecklingsprojekt. Du kan söka för lönekostnad för att anlita en extern kompetens som kan bidra i utvecklingen eller kommersialiseringen av en medicinteknisk innovation. Du kan söka upp till 200 000 kronor per projekt, men stödet får inte vara mer än 50 procent av projektets totala budget.

Läs mer>>