Läs referatet från årets första Metis Forum

Ett referat från årets första Metis Forum finns nu att läsa. Denna gång samlade Metis Forum ett 50-tal deltagare från branschen kring områden där ICT och eHälsa har stor potential att effektivisera och förbättra den prehospitala vården. Sepsis var ett huvudtema denna gång och flera aktörer gav sin syn på problematiken kopplade till den svårbedömda sjukdomen.

Deltagarna delgavs resultat från kliniska studier, jämförelser av screeningverktyg i olika regioner och exempel på hur beslutsstöd kan förbättra möjligheterna till rätt diagnosticering. Lars Ljungström, M.Dr och överläkare infektion på SKAS, pratade om problematiken kring Sepsis, gällande olika definitioner och kriterier för denna sjukdom som har en dödlighet på 12-25%:

-Det finns en betydande begreppsförvirring –  men sjukdomen ger upphov till ”livshotande organ-dysfunktionalitet” och är ibland mycket svårt att fastställa. Utmaningen är både att känna igen mönster, identifiera tidigt och sätta in antibiotika. 
-Sepsis kan ge många diffusa symptom. Kan man identifiera redan i ambulansen samt börja sätta in behandling, för att sedan mycket snabbare sätta in antibiotika på sjukhuset så har patienten mycket bättre chanser, sa Johanna Bergman, projektledare på PICTA som har genomfört en förstudie kring Sepsis i prehospital kontext.

Nästa Metis Forum är planerat till den 23 maj 2018.

Läs referatet>>