Leif Sandsjö nu docent

Måndagen den 14 maj ägde Leif Sandsjös docentföreläsning med titeln “Utformning och utvärdering av teknikbaserade interventioner inom vård, arbetsliv och välfärd” rum på Chalmers. Leif Sandsjö är forskare vid MedTech West samt Akademin för vård arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås.

Leif Sandsjös forskning har, sedan avhandlingsarbetet om arbetsrelaterade nack- och skulderbesvär som studerades med hjälp av elektromyografi (EMG), fokuserats på utformning och utvärdering av teknikbaserade interventioner inom ergonomiområdet. Två EU-finansierade projekt har gällt kroppsburna system för att under ordinarie arbete varna bäraren om ogynnsam (statisk) muskelaktivering i samband med datorarbete. En snarlik teknik prövas nu i inom industriella produktionsmiljöer där ergonomiska riktlinjer används för att varna för olämpliga arbetsställningar och ogynnsamma rörelser. Som en del i att göra den bärbara tekniken mer användbar tog han tidigt en aktiv roll i utvecklingen av elektroder integrerade i kroppsnära plagg, ”smarta textilier”, för mätning av elektrofysiologiska signaler (som EMG och EKG). Utöver ovanstående interventioner för ett hållbart arbetsliv presenterade Leif forskning inom områdena eHälsa, välfärdsteknologi och vårdens digitalisering utifrån sin nuvarande roll som forskare kopplad till MedTech West där Chalmers, Högskolan i Borås och Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet samverkar med Västra Götalandsregionen kring utveckling av medicinsk teknik.

Vi på MedTech West gratulerar Leif!