#Lunchlådan 2: Strunta i vem som har ledartröjan och fokusera på samverkan!

I mitten av januari var det dags för den andra omgången av lunchseminarieserien #Lunchlådan med arbetsnamnet Kliniska studier- har vi eller tar vi ledartröjan?

Diskussionspanelen bestod denna gång av fyra personer med både djup och bred erfarenhet av kliniska studier: Christer Söderström kom från Gothia Forum–  en enhet inom Västra Götalandsregionen med uppdraget att stärka klinisk forskning i Västra Götaland. Gothia Forums vision är att göra Västra Götaland till den mest attraktiva regionen för högkvalitativ klinisk forskning i Europa. Marika Hellqvist-Greberg representerade Kliniska studier Sverige, som är ett nationellt samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Matts Andersson är VD på och grundare av Ortoma, ett Göteborgsbaserat företag som utvecklar operationssystem för planering och positionering av ledimplantat med målet att öka effektiviteten, höja kvaliteten på utförda ingrepp och minska antalet omoperationer. Tomas Gustafsson är VD på det Göteborgsbaserade företaget Micropos, som utvecklar en teknologi- ett slags GPS- för förbättrad precision vid strålning av tumörer. Systemet är utvecklat för prostatacancer, men har potential att i framtiden också kunna användas vid andra sorters tumörer. Moderator var samma som vid första Lunchlådan: Anna Dyhre.

Marika Hellqvist-Greberg inledde med att ge Västsverige beröm för att vi redan är bra på att samarbeta kring kliniska studier i jämförelse med andra landsting och regioner. I sitt arbete med nationell samordning ser hon många dåliga exempel och vill därför varna för att ”laga något som inte är trasigt”. Både hon och Christer Söderström poängterade att det är samarbetet som ska stå i fokus och att vi inte ska fokusera på vem som har ”ledartröjan”. Den konkurrens som vi i Sverige utsätts för är först och främst global och samverkan är vårt bästa vapen. Christer Söderström menade att det är viktigt att vi fokuserar på de stora frågorna och hittar lösningar på dessa tillsammans.

Matts Andersson, med lång erfarenhet av att vara innovatör i både små start-ups och stora, multinationella koncerner, lyfte det lilla företagets stora behov av att komma åt att testa även detaljer i klinisk miljö. Att en lösning ska bli riktigt bra hänger på att innovationsföretag får tillgång till att testa det man behöver i verklig miljö. Matts tror att plattare organisationer med kortare beslutsvägar skulle underlätta för företag att ta sig in i vården.

Tomas Gustafsson menade att det ibland är svårt för vårdpersonal som ju måste delta i dessa tester att förstå att även om en detalj ensam inte kommer att lösa deras problem är det av stor vikt att den testas och kan utvecklas för att bidra till helheten. Han poängterade nyttan av mer kontinuerlig samverkan med individer och grupper som känner till slutmålet, så att de förstår varför det är viktigt att lägga tid och engagemang på varje delmoment. Tomas berättar också att han idag kan ångra hur han valde att hänga fast vid samarbeten där det inte hände så mycket, hellre än att välja andra samarbeten där det kunde gått snabbare och smidigare.

Vården idag är pressad. Panelen var enig om att det behövs mer luft i verksamheterna till arbete med forskning, utveckling och utbildning.  När tiden är knapp premieras produktion före forskning. Tomas från Micropos ger ett exempel från sitt eget företag där man kunnat minska antalet strålningstillfällen på prostatapatienter från hela fyrtio ner till fem. I och med detta frigörs massor av tid för att behandla nya patienter eller ta bättre hand om mer svårbehandlade patientgrupper, vilket gör verksamheten mer effektiv för varje patient som produkten används på. Marika framhöll att forskning är en investering för framtiden. Även de studier som inte ser så framgångsrika ut kan ge värdefull kunskap som kommer till nytta i andra sammanhang.

Tomas Gustafsson menar att man måste börja diskutera hur man kan höja motivationen för att vilja delta i kliniska studier ute i verksamheterna. Att samverka med människor som har ett stort engagemang menar både han och Matts är en av de viktigaste faktorerna i att lyckas- något som för övrigt deltagare i publiken höll med om under frågestunden efter seminariet.

Den andra #Lunchlådan avslutades med lunch och fortsatta samtal i foajén. Förhoppningsvis fortsätter diskussionerna runt om i Västsverige även efter att vi lämnat Sahlgrenska!

_____________________

 

Eventuella fel i referatet är helt och hållet mitt misstag.

Text & bild: Helene Lindström