Premiär för Lunchlådan- en ny seminarieserie om innovationer inom hälso- och sjukvården

Måndagen den 11 september var det dags för premiär i en återkommande serie lunchseminarier som går under namnet Lunchlådan.

Lunchlådan, som är ett samarbete mellan Sahlgrenska Science Park, Takeda Pharma, Business Region Göteborg & MedTech West, ägde denna gång rum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och inleddes med att de drygt 110 deltagarna åt lunch och minglade i foajén. Anna Dyhre var moderator och i panelen medverkade denna gång Vice ordförande i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse, Cecilia Dahlman-Eek, Lars Grip, FoUUI-direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt Olle Larkö, Professor i dermatologi och venereologi, Sahlgrenska akademin.

Denna första dialog handlade om vad som behövs göras för att innovationer ska tas tillvara på bästa sätt. Vår panel var överens om många saker, bland annat att det behövs mer forskning i vården. Samarbete över gränserna är en förutsättning och vården, små och stora företag samt akademin måste arbeta tillsammans. Det krävs strukturer som fångar upp och förvaltar de idéer som finns. Västra Götalandsregionens Innovationsplattformen är en jättebra resurs för just detta, men panelen var också ense om att det ytterst är en ledningsfråga. Det krävs en innovativ organisationskultur och då är cheferna viktiga i arbetet med att föra ut dessa värden i sina led. Det är både en organisations- och en kommunikationsfråga! Andra åsikter som kom fram under dagen var att de stödstrukturer som byggs upp måste finnas under hela resan och att man behöver kunna mäta, men också följa upp, innovation i vården. Idag saknas i hög grad incitament för anställda i vården för att ägna tid åt forskning och Olle Larkö var inne på att det kanske också ställs för låga krav på läkare vad gäller att ägna tid åt forskning.

Lunchlådan är tänkt att komma tillbaka vid fyra tillfällen om året. Vad vill du att nästa Lunchlåda ska handla om? Hör gärna av dig till oss arrangörer med dina tankar och idéer!