Medicin och teknik möts för att lösa medicinska problem med AI

Tisdagen den 24 maj  arrangerade MedTech West ett AI-möte i Chalmersska Huset i Göteborg. Under en intensiv halvdag träffade ett sextiotal kliniker från Sahlgrenska Universitetssjukhuset experter på AI-teknik, främst från Chalmers, för att tillsammans identifiera problem i hälso- och sjukvården som med fördel skulle kunna lösas med AI.

– Syftet med mötet var att ge en överblick över AI-området och att matcha ihop aktiva från kliniksidan med experter på AI-teknik. Vi är glada att kunna säga att vi lyckades med detta, säger MedTech Wests föreståndare Henrik Mindedal. De identifierade behoven var många och vi fick under dagen ta del av konkreta exempel från flera olika kliniska områden. Man kan konstatera att AI kommer in nästan överallt när det handlar om medicinteknik.

AI-mötet inleddes med presentationer. Inbjudna kliniker presenterade utvalda utmaningar som de skulle behöva artificiell intelligens för att lösa medan tekniksidan gav en översikt över forskningsområdet. I de vackra lokalerna som minner om William Chalmers åt deltagarna sedan lunch samtidigt som de knöt viktiga kontakter och utbytte idéer som uppkommit under presentationerna. På eftermiddagen delades deltagarna in i tre grupper och hade workshop på temat.

Ett nytt samarbete som började spira under dagen är det mellan transplantationskirurgen Niclas Kvarnström från SU och matematikprofessor Torbjörn Lundh från Chalmers.

– Det finns stora utmaningar med lapraskopisk kirurgi, så kallad ”titthålskirurgi”, för att ta bort tumörer i levern på grund av att det är så svårt att orientera sig i detta stora, flexibla och likformiga organ, säger Torbjörn Lundh. Som vid all annan kirurgi vill man lösa problemet med så liten åverkan som möjligt på frisk vävnad. Vi kommer nu att fortsätta jobba med hitta en AR-lösning på problemet att kunna lokalisera en tumör i realtid pålagrad på titthåls-ljusbilden med minimala extra kirurgiska- och tekniska ingrepp genom en matematisk modell baserad på geometriska transformationer. Även kärlkirurg Mårten Falkenberg och matematiker Klas Modin ingår i projektet.

Chalmers grundare levde i Chalmersska Huset för cirka 200 år sedan och han bjöd ofta på goda middagar, men hade också seriösa arbetsmöten i huset. William Chalmers grundade inte bara den slöjdskola som har utvecklats till det som idag är en av landets främsta tekniska högskolor. Han testamenterade också halva sin ansenliga förmögenhet till det då relativt nystartade Sahlgrenska sjukhuset. Det samarbete som Chalmers startade för tvåhundra år sedan växlar nu upp och har resulterat bland annat i detta AI-möte och i Engineering Health-dagarna på Chalmers som gick av stapeln i november förra året med bland andra MedTech West i organisationskommittén.

– Vi på MedTech West kommer nu fortsätta det arbete vi påbörjat med att matcha ihop fler kompetenser från medicin- och tekniksidan, säger Henrik Mindedal. Det kommer helt säkert att bli fler möten på temat AI-samarbeten senare i höst. Prenumerera på vårt nyhetsbrev om du inte vill missa dessa!

 

Läs mer om Engineering Health-dagarna>>

_____________________

Text & bild: Helene Lindström