Medicinsk Teknik för Barn med Cancer

Välkommen till Barncancerfondens tredje konferens:

”Medicinsk Teknik för Barn med Cancer”

Konferensen vänder sig till kliniker, teknikforskare och företag intresserade av att utveckla den teknik som barnet och dess vårdare möter vid diagnos, behandling och uppföljning av barnets cancersjukdom. Syftet med konferensen är att skapa en tvärvetenskaplig mötesplats och att stimulera till teknisk forskning och utveckling inom barnonkologi.

Bland talarna finns Barncancerfondens generalsekreterare Olle Björk, professor Göran Stemme från Kungliga Tekniska Högskolan och Stefan Söderhäll, överläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Strategier för hur behov av medicin-teknisk utveckling och forskning kan fångas upp från klinikerna kommer att presenteras. En del av konferensen kommer att ägnas åt korta föredrag (”speed-dating”) med syfte att matcha tekniker och kliniker med gemensamma intressen.  Projekt som beviljats medel i Barncancerfondens tidigare utlysningar kommer att presenteras, liksom information om årets utlysning som öppnar i november 2013. Dagen avslutas med mingel i trädgården.

Du är varmt välkommen att delta antingen som åhörare eller presentatör. Vänligen anmäl ditt deltagande i konferensen genom att fylla i den bifogade anmälningsblanketten och skicka den till konferens@barncancerfonden.se senast den 30 april 2013. Antalet deltagare är begränsat till 175 personer.

För mer information, se konferensprogrammet på  www.barncancerfonden.se  eller kontakta Barncancerfondens vetenskapliga sekreterare Kerstin Sollerbrant på konferens@barncancerfonden.se  eller 070-5255862.

Vi hoppas se dig i Stockholm den 21:e maj!

Med vänlig hälsning

Olle Björk, generalsekreterare, Barncancerfonden

Kerstin Sollerbrant, vetenskaplig sekreterare, Barncancerfonden

Bertil Guve, Föreståndare, Centrum för teknik i medicin och hälsa (KI-KTH-SLL)