MedTech West arrangerar Medtech Week 2016 i Göteborg

Västsvenska forskare är framstående inom flera områden som är viktiga för patienter, exempelvis teknik som i framtiden kan ge snabbare och träffsäkrare diagnos vid bland annat bröstcancer och stroke, bättre hörapparater och individanpassade implantat. Teknikerna som ligger bakom dessa kallas för mikrovågssystem, benförankrade hörapparater, 3D-printing och bildanalys.

För att uppmärksamma European MedTech Week arrangerar Medtech West ett seminarium där ett urval forskare från Chalmers, Göteborgs Universitet och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ger en kort presentation av sina spännande forskningsfält. Vi bjuder också på intressanta paneldebatter där vi tillsammans diskuterar frågor som hur vi genom medicinteknikforskningen kan skapa största möjliga värde för patienterna. Du får chans att mingla med och ställa frågor till forskare under både lunch och kaffepaus.

Välkommen till en spännande och lärorik eftermiddag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med fokus på medicinteknisk forskning och patientnytta!

Tid och plats:
Dag: Torsdag den 16 juni 2016
Tid: 12.00-15.15
Plats: Hjärtats aula, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Moderator: Kristina Svensson, Medtech4Health

Program:
12.00-12.30 Den medicintekniska forskningsmiljön
Petrus Laestadius, vice VD på Swedish Medtech, presenterar det europeiska initiativet MedTech Week och samarbetet mellan vården, industrin och akademin ur ett nationellt perspektiv. Därefter kommer Henrik Mindedal från MedTech West och Erik Djäken Mårtensson från Innovationsplattformen, Västra Götalandsregionen, att ge oss en kort överblick över hur miljön för den patientnära medicintekniska forskningen ser ut i regionen idag. Professor Sven Ekholm från Sahlgrenska Akademin och universitetssjukhuset berättar om vilka möjligheter det nya Bild- och Interventionscentrum (BoIC), som i dagarna har tagit emot sina första patienter, innebär.

12.30-13.00 Lunch
Vi bjuder på en enklare lunch med mingelmöjligheter

13.00-13.45 Bättre diagnoser med bildanalys samt utvecklingen av hörapparater
I detta block kommer vi att få veta mer om vad avancerad bildanalys kan användas till. Det handlar bland annat om diagnostisera hjärntumörer och identifiera patienter som är i riskzonen för hjärtinfarkt. Vet du fördelarna är med benförankrade hörapparater? Det kommer du att få reda på samt höra vad som händer på forskningsfronten.
Deltagare: Prof. Rolf Heckemann, Prof. Bo Håkansson, Prof. Fredrik Kahl, Docent Justin Schneiderman

13.45-14.15 Kaffe
Under kaffepausen finns möjlighet att ställa frågor till forskarna

14.15-15.00 Snabbare strokediagnos, ny cancerbehandling och framtidens reservdelar
Tiden från det att man drabbas av stroke till dess man får behandling är oerhört viktig för utgången. Just nu pågår forskning kring att ställa diagnos av stroke redan i ambulansen. Även vid cancer är en tidig diagnos betydelsefull. I detta block får vi höra hur mikrovågsteknik eventuellt kan ersätta mammografi för diagnos av bröstcancer. För den som redan drabbats av cancer kan värmebehandling av tumörer snart vara en ny möjlighet. Vi kommer också att få höra om framtidens reservdelar till våra kroppar, det vill säga implantat. Vad är 3D-printing och hur kan tekniken användas i framtiden?
Deltagare: Dr. Hana Dobsicek Trefna, Docent Andreas Fhager, Dr Joakim Håkansson, Docent Anders Palmquist

15.00-15.15 Avslutning
Värden Henrik Mindedal och moderator Kristina Svensson sammanfattar och avrundar dagen

 Anmäl dig här>>

VÄLKOMMEN!

Plats: Hjärtats aula, Vita stråket 12, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tid: Torsdag den 16 juni 2016, kl. 12.00-15.15