MedTech West en av parterna i samverkansprojekt som får 2 miljoner

Ett antal projekt som sysslar med öppen innovation inom Life Science får dela på sammanlagt 35 miljoner kronor från Vinnova. Ett av projekten drivs gemensamt av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, AstraZeneca, Redoxis och Sahlgrenska Science Park som tillsammans får två av de utdelade miljonerna. Ett första möte är planerat till juni 2014 och projekttiden löper under 2 år (augusti 2014-juli 2016). Nu står det också klart att MedTech West blir ett tillskott i projektarbetsgruppen.

http://www.medtechmagazine.se/nyheter/projekt-mellan-akademi-och-industri-i-goteborg-far-tva-miljoner/?doing_wp_cron=1400499239.2066481113433837890625