MedTech West firar tio år av samverkan kring medicinteknik

Tre gundare

Från vänster: Mikael Persson, Mikael Elam och Kaj Lindecrantz

År 2009 startades en medicinteknisk plattform i Västsverige; MedTech West. Det var de fem parterna Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen som tillsammans beslutade sig för att satsa 13,5 miljoner kronor extra under en treårsperiod för att utveckla det medicintekniska området.

Bakom initiativet hittar vi tre professorer: Mikael Elam, professor och överläkare i klinisk neurofysiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin, Mikael Persson, professor i Signalbehandling och medicinsk teknik vid Chalmers samt Kaj Lindecrantz, professor i Medicinsk signalbehandling och systemteknik (Chalmers, Högskolan i Borås samt KTH och Karolinska Institutet). Samtliga är fortfarande kvar i MedTech West och i samband med att man nu firar 10-årsjubileum känns det som läge att ställa några frågor till dem.

 

Hur började det hela?

– Mikael Persson och jag arbetade tillsammans på Chalmers, minns Kaj Lindecrantz. Vi lärde känna Mikael Elam genom medicintekniska utvecklingsprojekt där vi samarbetade genom våra olika roller på Chalmers respektive sjukhuset.

– Tidigare fungerade det i princip så att samarbeten byggde på personliga kontakter, säger Mikael Persson. Det kan fungera väldigt bra, men det är inte lika lätt för den som ska starta upp ett samarbete utan att ha rätt kontakter. Dessutom är våra verksamheter organiserade på väldigt olika sätt. Det krävde att man förstod hur den andra verksamheten fungerar, vilket var krångligt och tog mycket tid från annat arbete. Vi såg att det fanns ett stort behov av att förenkla, förbättra och snabba upp medicintekniska samarbeten mellan sjukhuset och Chalmers.

 

Och då startade ni MedTech West?

– Allt oftare kom våra samtal in på behovet av att bygga en plattform som kunde förbättra förutsättningar för forskning, utveckling och innovationer inom det medicintekniska området genom ökad samverkan mellan akademi, vård och industri, säger Mikael Elam. Det fanns också flera utredningar som hade visat att det fanns en brist på nya idéer och förslag till djärva projekt. Genom att sammanföra de här parterna; näringsliv, sjukvård och forskning, hoppades vi också att det skulle bli en plattform där nya, innovativa idéer kunde tillvaratas och vidareutvecklas.

 

När ni nu ser tillbaka, hur blev det då?

– Sedan vi startade MedTech West för tio år sedan har mycket positivt hänt med innovationssystemet i Västsverige, konstaterar Mikael Persson. Här har MedTech West bidragit till att etablera en välfungerande samverkansgrupp tillsammans med Sahlgrenska Science Park, Gothia Forum, Innovationsplattformen, Business Region Göteborg och AZ BioVentureHub.

– Annat som MedTech West har arbetat för är att det på Chalmers idag finns ett masterprogram i medicinteknik och inom kort startar den första grundutbildningen; ett civilingenjörsprogram i medicinteknik, säger Kaj. Utbildning är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling genom att det säkrar upp tillgången till medicinteknisk kompetens i framtiden.

– Även Forskarskolan som planeras av Sahlgrenska Akademin och Chalmers gemensamt är en oerhört viktig förutsättning som MedTech West har bidragit till att realisera, säger Mikael Elam.

– Sedan har MedTech West också varit en viktig aktör i planerandet och organiserandet av Medtech4Health, som man idag är västsvensk nod för, fortsätter Mikael Persson. Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik som finansieras av Vinnova. Programmet ska vara en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin.

Hur ser framtiden ut?

– Idag kan vi se att det har blivit ett betydligt större fokus på samarbete mellan vården och tekniksidan i regionen, vilket är vad vi har strävat efter, säger Mikael Persson. Det arbetet ska vi nu fortsätta.

– Och här har ju MedTech West en fortsatt mycket viktig roll i och med att man i tio år har byggt upp välfungerande nätverk och processer för att det här arbetet även i fortsättningen ska kunna drivas så snabbt och effektivt som möjligt, säger Kaj Lindecrantz.

– Behovet av att utveckla nya, högteknologiska lösningar för att lösa vårdens utmaningar har inte minskat. Tvärtom ökar det hela tiden, säger Mikael Elam. Efter tio år är MedTech West en resurs där det finns en unik kompetens och erfarenhet av att arbeta med de här frågorna i just den här komplexa samverkansmiljön.

– Vi hoppas att MedTech West under de kommande tio åren fortsätter vara en stor resurs och ett verktyg som kan hjälpa regionen att lösa en del av vårdens behov och i slutänden bidra till största möjliga nytta för patienter, avslutar Mikael Persson.

 

Torsdagen den 24 oktober firade MedTech West tioårsdagen med ett öppet hus på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där ett femtontal medicintekniska forskare från Chalmers och Göteborgs Universitet presenterade sina innovationer tillsammans med västsvenska medicinteknikföretag. Ett referat med bilder från dagen kommer inom kort!

 

 

Text & bild: Helene Lindström