MedTech West förstärker med Sara Bogren

Det händer mycket på life science-området här i Västsverige och därför är vi på MedTech West oerhört glada över att vi fått förstärkning med Sara Bogren. Sara, som närmast kommer från RISE ICT avd. Acreo, har lång erfarenhet av projektledning av life science-relaterade forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på sensorer och sensorsystem inom medicinteknik.
Som biträdande föreståndare kommer Sara delta i de flesta av MedTech Wests aktiviteter, med syfte att expandera våra verksamhetsområden ytterligare. Bland annat kommer hon projektleda det nystartade projektet ”Stärkta samverkansmiljöer” som finansieras av Tillväxtverket och syftar till att bygga fysiska forskningsmiljöer kopplade till Bild- och Interventionscentrum (BoIC) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– Det känns oerhört spännande att komma in i MedTech West i en väldigt expansiv fas där aktörer från akademi och sjukvård samt industri tillsammans jobbar med utvecklingsprojekt med patientnytta i fokus, säger Sara. Jag ser fram emot att få verka mitt i den här tvärvetenskapliga miljön med blandning av teknik och medicin i nära koppling till vården där jag också tror att min bakgrund inom både biovetenskap och teknisk utveckling kan komma till sin rätt.
 Sara har en magisterexamen i farmaceutisk biovetenskap och är disputerad medicine doktor i farmakologi vid Sahlgrenska Akademin.

Varmt välkommen till oss på MedTech West, Sara!