MedTech West lunchseminarium om MedTech20© – ett validerat instrument för att mäta patientnytta av medicintekniska produkter

Måndagen den 2 oktober presenterar docent Fredrik Olson från Nordic Health Economics MedTech20©- en ny metod för att mäta och värdera egenskaper hos medicintekniska produkter utifrån patientens perspektiv.

Många medicintekniska produkter förbättrar livskvaliteten och underlättar vardagslivet för patienter på ett sätt som inte kan översättas i kliniska effekter. Samtidigt utgör medicintekniska produkter en allt större del av hälso- och sjukvårdens budget, vilket gör att myndigheter och landsting behöver veta vilket värde dessa produkter har.

Mot denna bakgrund har forskare på Nordic Health Economics i Göteborg utvecklat MedTech20© som ger möjlighet att påvisa patientnyttan av medicintekniska produkter. Resultat från studier med MedTech20© kan användas vid jämförelser mellan olika produkter inom ett visst sjukdomsområde eller mellan olika sjukdomsområden och kan därför användas som underlag till hälsoekonomiska analyser. MedTech20© har tagits fram i bolagets egen forskning, och har bland annat resulterat i en vetenskaplig artikel som publiceras inom kort, (Int J Technol Assess Health Care, in press).

Fredrik Olson, PhD, Ass. Professor, är senior manager inom Health Economics & Outcomes Research på Nordic Health Economics. Företaget ingår i PharmaLex group och är ett konsult-och forskningsbolag inom hälsoekonomi och Real-World-Evidence-studier. Bolaget grundades 2003 och består av 9 personer, varav 7 har akademisk doktorsexamen. Lokalerna ligger i Life Science-klustret på Medicinareberget.

När? Kl. 11:30-12:30 (13:00 inkl. lunch) måndagen den 2 oktober 2017
Var? Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Vi bjuder på en lätt lunch efter seminariet till deltagare som anmält sig före kl. 13.00 den 27 september. VÄLKOMMEN!

ANMÄL DIG HÄR>>