MedTech West seminar on Angereds Närsjukhus

”Forsknings- och utvecklingsarbete vid Angereds Närsjukhus”

Presentatör: Ann Ekberg-Jansson, forskningschef, Angered Närsjukhus och Ida Wernered, utvecklingschef, Angered Närsjukhus

Vid årsskiftet inleds byggandet av de lokaler som 2015 permanent ska samla den idag geografiskt spridda verksamheten för Angereds närsjukhus (ANS). När det står klart är det Sveriges första nybyggda närsjukhus som tydligt intar patientens fokus. I målbilden beskrivs framtidens sjukvård på ANS som: Den verksamhet som ANS ska bygga upp och utveckla ska ta sikte på framtida behov och behandling med hjälp av ny kunskap och medicinsk teknologi. Vi bygger ett närsjukhus för framtiden och den vård som ska ges ska vara främst i landet. Det avser såväl medicinsk teknik, bemötande, vårdstruktur, forskning och utveckling, byggnation och arbetstillfredsställelse.

Närsjukhuset ska komplettera primärvården och universitetssjukhuset och erbjuda komplett vård för de vanligaste diagnoserna som delvis kan utföras som avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). En speciell utmaning för ANS är att möta den mångkulturella befolkningen inte bara utifrån de 90 olika språk som talas i upptagningsområdet utan också utifrån de olika föreställningar som förekommer om hur sjukvården bör fungera.

En enkel lunch kommer att serveras till de som har anmält sig till seminars@medtechwest.se innan 4 december. Var god skriv “6 december” i ämnesraden.

Download your invitation here!

Date : December 6

Time : 11:30-12:15 (-13:00 incl. lunch)

Place : Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset