MedTech West seminar – Kompetensförsörjningen i Bild- och interventionscentrum BoIC– möjligheternas hus

NOTE: The seminar will be held i Swedish.

I slutet av 2015 kommer BoIC att stå klar för inflyttning. Arbetet med att säkra nödvändig kompetens i de verksamheter som planeras i BoIC pågår för fullt. Efter en kort presentation av BoIC-projketet kommer strategin i arbetet med kompetensförsörjningen att presenteras och även en del av de pågående aktiviteterna inom det arbetet.

Seminariet presenteras av Michaela Moonen, Ph D, Planeringsledare för kompetensförsörjningen inför BoIC, Sjukhusdirektör och stab / HR

 

Date: April 9, 2014
Time: 11:30-12:15 (-13:00 incl lunch)
Location: Förmaket, Vita Stråket 12, Sahlgrenska University Hospital

Register by sending an email to seminars@medtechwest.se. A light lunch will be served at the venue to registered participants.
Please write “MTW seminar Apr 9” in the subject line. Last day for registration is April 7.