MedTech West söker projektledare

MedTech West söker en projektledare med uppdrag att initiera fler gränsöverskridande medicintekniska forsknings- och innovationsprojekt, i vilka små och medelstora företag är aktiva parter.
För att göra detta krävs förståelse för företagens behov av medicinteknisk och klinisk forskningskompetens, samt vårdens behov av bättre produkter och processer. I uppdraget ingår även att samverka med aktörer i innovationsstödssystemet så att utvecklingen mot nyttiggörande av enskilda idéer genomförs och finansieras på bästa sätt.
Arbetet innebär bl.a. att du:
• initierar, etablerar och aktivt ökar samverkan mellan vård, företag och forskare med målet att främja införandet av ny medicinteknik i vården
• aktivt identifierar, söker upp och för dialog med medicintekniska företag för att förstå deras behov
• genomför möten med företagen samt lämpliga kliniska och medicintekniska forskare och andra potentiella samverkanspartners
• på olika sätt underlättar för FoU-projekt att få resurser och medel från innovationsstödsaktörer i regionen och nationellt
• rapporterar genomförda aktiviteter och är behjälplig med andra uppgifter som rör MedTech Wests verksamhet
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning (naturvetenskap/teknik eller medicin), gärna med forskningserfarenhet, samt flerårig erfarenhet av näringslivs- och innovationsfrämjande arbete. Nätverk inom medicinteknik är meriterande. God kommunikativ och nätverkande förmåga är ett krav, samt vana att även kommunicera på engelska.

Tjänsten är en visstidsanställning på 50 % under perioden 2017-01-01 till 2017-12-31 som finansieras av Tillväxtverket med projektmedel från EUs regionala strukturfond.
Arbetsplats Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

För mer information, vänligen kontakta Henrik Mindedal, föreståndare för MedTech West, på telefon 0708-88 84 45 eller e-post henrik.mindedal@medtechwest.se.