Medtech4Health bjuder in till nystartad innovationskurs

Medtech 4 Health logo

Medtech 4 Health logo

Välkommen till en nystartad innovationskurs som ges av Medtech4Health med syftet att öka kunskapen om innovations- och entreprenörskapsprocessen för att underlätta samarbeten och ge bättre förutsättningar för att fler innovationsprojekt ska gå i mål. Kursen innefattar hela processen från att identifiera ett problemområde inom vården som potentiellt kan lösas genom en tekniskt baserad innovativ idé, vilken i sin tur kan leda till en kommersialiserad medicinteknisk produkt – en innovation.

Kursen är interaktiv och kommer att innehålla såväl inspirationsföreläsningar som diskussionstillfällen med våra inbjudna lärare. Den vänder sig till deltagare från hela landet och från alla yrkeskategorier: Yrkesverksamma inom vården (sjukhusingenjörer, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter), forskare och doktorander inom medicin, teknik eller ekonomi, entreprenörer med inriktning mot medicinsk teknik, med flera. Det ska bli två träffar om totalt 4 dagar (Umeå 30/11-1/12, + Uppsala den 15-16/12). Mer information om adress kommer.

Läs mer och anmäl dig SENAST den 26/9>>