Medtech4health Innovation Award 2017

m4h_innovation_award_rgb_2Medtech4Health Innovation Award 2017 vänder sig till personal, kliniker eller verksamheter inom omsorg, hälso- och sjukvård med syftet att lyfta fram goda initiativ som kan spridas till andra. Genom Medtech4Health Innovation Award vill man lyfta fram goda exempel på när vården aktivt deltar i utvecklingen och införandet av ny teknik, som leder till betydelsefulla förbättringar av vården och att ny medicinteknik kan nå ut på marknaden. Deadline är 31 januari, 2017.

Läs mer>>