Medtech4Health Innovation Award- för er som implementerat innovativ medicinteknik

Medtech4Health Innovation Award vänder sig till er som arbetar med medicinteknik inom vård och omsorg. Har ni implementerat innovativ medicinteknik i er dagliga verksamhet? Skapar det förbättring för patienterna, förbättrade arbetsmetoder eller liknande? Då kanske ni är de kommande finalisterna med möjlighet att vinna 100 000 kronor och en film om ert arbete!

Med Medtech4Health Innovation Award vill vi lyfta fram goda exempel och sprida dessa som inspiration för andra, både i branschen och för att visa upp vad medicinteknik kan bidra med. Ni som verkar för att implementera medicinteknik i vård och omsorg är en förutsättning för att innovativ medicinteknik ska komma patienter till nytta och företag att utveckla nya produkter.

Läs mer här: https://medtech4health.se/medtech4health-innovation-award-2020