Medtech4Health-utlysning: Kompetensförstärkning i småföretag

m4h_logo_rgb-300x165Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter. Syftet med utlysningen är att göra extern kompetens tillgänglig för det sökande företaget – kompetens som företaget är i stort behov av men själva saknar. Det kan till exempel röra sig om medicinsk, regulatorisk alternativt forskningskompetens, eller kompetens som ger ett patientperspektiv. Läs mer här>>