Metis Forum Intressent-träff 9 februari

metis_forum_webb_mini2Välkommen till nästa Metis Forum, som äger rum på eftermiddagen den 9 februari på Lindholmen Science Park.

Metis Forum är den öppna mötesplatsen där arenans intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt. Ett trettiotal intressenter från sjukvård, näringsliv och akademi deltar i arenan idag. Vi välkomnar fler som har ett intresse av att använda IT på bästa sätt inom prehospital vård, till exempel ambulanssjukvård. Kontakta gärna programansvarige Bengt-Arne Sjöqvist för mer information bengt.arne.sjoqvist@lindholmen.se

Läs mer och anmäl dig här>>