Michael Schöll en av talarna på Nobel Forum-symposium

Under Nobelveckan var Michael Schöll, forskare på Wallenbergcenter för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs Universitet och MedTech West, en av talarna på ett fullsatt Nobel Forum-symposium, organiserat av Sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi vid Karolinska Institutet. Syftet med symposiet var att adressera de senaste framstegen i kampen mot Alzheimers sjukdom och andra relaterade neurodegenerativa sjukdomar. Förutom Michael kunde man vid symposiet också få lyssna till ett antal framstående talare, flera från internationella forskningsinstitut. Nobel Forum-symposiet  “Alzheimer’s disease and other proteinopathies – early detection and drug targets” ägde rum på Karolinska Institutet den 4 december 2017.

Det var också Michael Schölls forskning inom  Alzheimers sjukdom som i slutet av november tog honom till Göteborgs Stadsbibliotek där han tillsammans med professor Henrik Zetterberg från Sahlgrenska Universitetssjukhuset pratade inför en stor grupp medborgare om vad PET-tekniken har kommit att betyda inom behandlingen av och forskningen om AD.