Michael Schöll på Kungliga slottet för pris från Drottning Silvia

Foto: Yanan Li

Under den högtidliga diplomeringsceremonin på Kungliga slottet den 18 april delade Drottning Silvia ut två forskningspriser. Ingmar Skoog fick ta emot ”Alzheimerfondens stora forskningspris” på 2,5 miljoner kronor och Michael Schöll tilldelades ”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare”.

Ingmar Skoog, professor, psykiatriker och föreståndare på Centrum för Åldrande och Hälsa (AgeCap), vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, får priset för sin åldersrelaterade studie där han undersöker hur markörer för Alzheimers sjukdom i ryggvätska är relaterade till hjärnans biologiska process hos 70-åringar som inte utvecklat demens.

 

Dagens andra pristagare var Michael Schöll, Göteborgs universitet, Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine och MedTech West, som tog emot ”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare”. Priset får han för sin medicinska avbildningsteknik som ska kunna identifiera hjärnans sjukdomsprocesser.

– Jag känner mig väldigt hedrad över att ha tilldelats detta betydelsefulla pris, säger Michael. Min grupp och jag studerar tidiga förändringar i hjärnan som är associerade med en senare utveckling av Alzheimers sjukdom bland annat med hjälp av en hjärnavbildande metod som heter positronemissionstomografi. Vi kommer att kombinera nya metoder som att mäta synaptisk densitet i kombination med etablerade mått på Alzheimerrelaterad patologi i den levande hjärnan i olika kohorter med varierande riskprofiler för att utveckla Alzheimers sjukdom.

 

__________________________
Foto: Yanan Li