Michael Schöll i Akademiliv

Foto: Johan Wingborg

Under sommaren kan du läsa om Michael Schöll i universitetets eget nyhetsmagasin; Akademiliv. Artikeln handlar om Michaels nya tjänst inom Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine.

– Satsningen på Bild- och interventionscentrum och den nya cyklotronen ger helt nya förutsättningar för PET i Göteborg. Så småningom kommer vi kunna ta fram egna ligander som vi kan använda för att avbilda olika sjukdomsprocesser i hjärnan, som hur ämnesomsättningen förändras och hur olika skadliga proteiner ansamlas, säger Michael Schöll. Sverige är ett litet land, och jag tror mer på att samarbeta än att tävla. Jag hoppas att vi kan göra komplementära studier, där vi i Göteborg exempelvis kan bygga vidare på den utmärkta forskningen som redan görs i Lund eller på KI.

Och om MedTech West kan man läsa:

“Ett vetenskapligt hem har han även hittat på MedTech West, som är en tvärdisciplinär samarbetsplattform som drivs gemensamt av Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. Genom MedTech West får Michael Schöll tillgång till både teknisk infrastruktur och samarbeten med andra MedTech West-forskare, som Rolf Heckemann och Fredrik Kahl.”

Läs artikeln här>>


Foto: Johan Wingborg