Mikrovågsforskningen tar stora steg framåt med CE-märkning och nya anslag

Regionens världsledande medicintekniska forskning som inkluderar mikrovågsteknik och AI, och som leds av Chalmers tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) och Sahlgrenska akademin (SA), tar nu stora kliv framåt.

Dels har de involverade forskargrupperna nyligen fått ytterligare tre anslag om totalt 15 Mkr, men den stora nyheten är att lösningen för strokedetektion, den sk. MD100 Strokefinder som ägs av Göteborgsbolaget Medfield Diagnostics AB, i slutet av juni erhöll den efterlängtade CE-märkningen. MD100 Strokefinder blir därmed den första marknadsgodkända och upphandlingsbara produkten sprungen ur den här regionalt så viktiga forskningen och som bygger på stark lokal samverkan mellan experter inom vården, akademin och industrin.

Anslagen på 15 Mkr som erhållits utgörs av medel från två VR-ansökningar och ett anslag från Försvarsmakten.

Andreas Fhager, forskningsledare och avdelningschef för medicinteknik på institutionen för Elektroteknik på Chalmers, är mycket nöjd.
“Det är verkligen fantastiskt och en oerhört betydelsefull milstolpe att vi nu får en första produkt på marknad, samtidigt som andra grenar av vår forskning får mer medel så att vi kan utveckla och tillämpa teknikerna inom nya kliniska områden. Det vi forskningsmässigt nu kommer att koncentrera oss på är hypertermisk behandling av cancer, traumadetektion i huvud, buk och bröstkorg, samt detektion av bröstcancer och intramuskulära blödningar. De framgångar vi har nu är frukten av det nära och utomordentligt goda samarbete vi byggt upp med framför allt SU och SA det senaste decenniet”, säger Andreas som också belönades med Henry Wallman-priset 2021 för sina insatser.

Som nyckelperson i vårt nya SahlBEC Lab, ser Andreas stort värde i att fortsätta det täta samarbetet med både SU och SA och hur labbet kommer att underlätta det gemensamma arbetet att forska fram fler produkter utgående från vårdens behov och kravspecifikationer och som kan öka patientnyttan och effektiviteten i vården.

Se länkar:

CE-certifikat för MD100 Strokefinder

Henry Wallmans pris 2021 till Andreas Fhager