MedTech West leder nytt forskningslabb på Sahlgrenska

I höst startar byggandet av ett nytt medicintekniskt forskningslabb inne på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Labbet, som har projektletts och kommer att drivas av MedTech West, innebär en stor satsning på kliniknära forskning, i samarbete mellan sjukhuset, Chalmers, Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen.

”MedTech West har tillsammans med övriga aktörer under en lång tid drivit processen att etablera ett avancerat medicintekniskt forsknings- och utvecklingslabb centralt inne på sjukhuset. Det är därför oerhört roligt att byggnationen äntligen ska komma igång under hösten 2020”, säger MedTech Wests föreståndare Henrik Mindedal.

Nya metoder för diagnos och behandling – och på sikt en bättre vård – ska bli resultatet av det nya labbet, som beräknas stå färdigt i maj 2021. Mikrovågsforskningen kommer inledningsvis att fokusera på nya behandlingsmetoder för cancer i huvud, hals och nacke, samt på icke-invasiv diagnostik av blödningar i hjärna och muskler, och bröstcancer. För de biomagnetiska sensorerna planeras funktionella studier av hjärnan, med magnetencefalografi för patienter som bland annat lider av epilepsi och demens, samt studier av störningar i hjärtats rytm med magnetkardiografi.

Labbet kommer att ge västsvenska forskare från klinik, akademi och företag nya möjligheter att bedriva patientnära forskningsprojekt med både mikrovågsteknik och supraledande biomagnetiska sensorer. Den kliniknära mikrovågsforskningen, som leds av docent Andreas Fhager vid Chalmers, kommer inledningsvis att fokusera på nya behandlingsmetoder för cancer i huvud, hals och nacke samt på icke-invasiv diagnostik av blödningar i hjärna och muskler, och bröstcancer.

För de biomagnetiska sensorerna planeras funktionella studier av hjärnan med magnetencefalografi (MEG) för patienter som bland annat lider av epilepsi och demens, samt studier av störningar i hjärtats rytm med magnetkardiografi (MKG). Det arbetet leds av docent Justin Schneiderman, Sahlgrenska akademin, och professor Dag Winkler, Chalmers.

“Det här är ett viktigt steg i helt rätt riktning. Tillsammans driver vi sjukvården framåt genom forskning i samverkan med andra starka aktörer,” säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Labbet kommer att drivas av MedTech West. Satsningen på labbet görs tillsammans med Tillväxtverket och är strategiskt mycket viktig för Västsverige. Labbet kommer att innehålla ett elektriskt och magnetiskt avskärmat undersöknings- och behandlingsrum där forskning ska bedrivas; det första i sitt slag utanför Stockholm. Projektet skapar långsiktiga förutsättningar för utvecklingen av forskningsområden som kräver en sådan här patientnära miljö. Nära samverkan mellan olika spetskompetenser är också en förutsättning.

”Chalmers prioriterar högt att stärka samarbetet mellan medicin och teknik, och det nya labbet är ytterligare en pusselbit. När ingenjörer och kliniker vistas i samma miljö, och verkligen ges möjlighet att interagera, kan de tillsammans definiera behov och utveckla lösningar”, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor.

De nyskapande medicintekniska verktyg som redan under nästa halvår kan börja användas i labbet kan göra stor nytta inom många områden, exempelvis inom neurovetenskap, onkologi, trauma, kardiologi och psykiatri.

“Labbets teknologier och tekniska spetskompetenser från Chalmers och företag kommer ge våra forskare från Sahlgrenska akademin utmärkta möjligheter att leda in sin forskning på nya spår. Labbet blir en helt ny arena där vi kan utveckla vår viktiga samverkan med framstående forskare på Chalmers”, säger Agneta Holmäng, dekan vid Sahlgrenska akademin.

Samverkanslabbet kommer att bli totalt 36 kvm stort och består av ett magnetiskt avskärmat undersöknings- och behandlingsrum; ett så kallat MSR (Magnetically Shielded Room) som också är elektriskt avskärmat. Den elektriska avskärmningen krävs vid mikrovågsforskningen. Magnetisk avskärmning från omvärlden krävs för att de supraledande biomagnetiska sensorerna som används vid MEG (magnetencefalografi ) och MCG (magnetkardiografi) ska lyckas fånga upp de mycket svaga magnetfält som hjärnan och hjärtat avger. Sedan tidigare finns endast ett MSR som används för medicinsk forskning, på Karolinska Institutet i Stockholm.

Invigningen beräknas ske i maj 2021. Forskningslabbet kommer att ligga i Radiologiavdelningens lokaler på entréplan i nya Bild- och Interventionscentrum, Blå Stråket 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer om projektet ”Stärkta samverkansmiljöer under MedTech West”.

Vill du veta mer om labbet eller om teknologierna som kommer att finnas där, kontakta:

Isabella Björkman-Burtscher, professor i radiologi vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset
Email: isabella.bjorkman-burtscher@gu.se
Tel: 0766-181803

Andreas Fhager, docent, Chalmers
Email: andreas.fhager@chalmers.se
Tel: 031-7721723

Justin Schneiderman, docent, Göteborgs universitet
Email: justin.schneiderman@neuro.gu.se
Tel: 0761-643201


Henrik Mindedal, föreståndare, MedTech West
Email: henrik.mindedal@medtechwest.se
Mobil: 0708-88 84 45

Foto:

Henrik Mindedal. Foto: Emmy Jonsson

Ann-Marie Wennberg. Foto: SU

Stefan Bengtsson. Foto: Johan Bodell, Chalmers

Agneta Holmäng. Foto: Malin Arnesson, Göteborgs universitet