Nominera en kollega till MTF:s pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården

Syftet med det relativt nyinrättade priset hos Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik är att komplettera Erna Ebelings pris. Det nya prisets uppgift är att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård. Bedömningskommittén kommer att rikta in sig på insatser som exempelvis har ökat patientsäkerheten, fått en tydlig tillämpning i vården och/eller givit andra tydliga avtryck i den dagliga verksamheten. Inga krav på vetenskapliga publikationer eller annan direkt vetenskaplig koppling finns med i bedömningsgrunderna. Man kan nominera en kollega eller sig själv.

Läs mer