Nu kan Vetenskapsrådet kan dra in pengar till forskare som inte uppfyller villkoren

Vetenskapsrådet, Sveriges största statliga forskningsfinansiär, får utökad befogenhet att dra in pengar till forskare som utreds för exempelvis oredlighet i sin forskning, rapporterar Vetenskapsradion. Vetenskapsrådet kan dra in utbetalningarna om det slagits fast att en forskare inte uppfyller fastställda villkor. Regeringens nya beslut gör att utbetalningar kan frysas under viss tid, till exempel under tiden då en utredning om forskningsfusk pågår.

– Jag vill dock understryka att Vetenskapsrådets agerande är kopplat till andra myndigheters, framförallt universitet och högskolors och eventuellt domstols, beslut. Det är viktigt att rättssäkerheten upprätthålls och att ingen forskare fråntas forskningsmedel på lösa grunder, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Förordningen träder i kraft den 27 februari.

Läs artikeln i Dagens Medicin>>