Ny studie visar att MEG kan användas för att mäta balans i hjärnan

Justin Schneidermans forskargrupp har nyligen fått en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.  Artikeln som publicerades den 31 maj heter ”Input-dependent modulation of MEG gamma oscillations reflects gain control in the visual cortex”. Artikelns huvudförfattare är Elena Orekhova, forskare vid Gillbergcentrum vid Göteborgs Universitet samt Moscow State University of Psychology and Education och MedTech West.

De publicerade resultaten visar för första gången i en studie på människor att MEG (magnetencefalografi) är en teknik som kan användas för att mäta balansen hos neural aktivitetet i hjärnan.

Hur hjärnans ”gas- och bromssystem” fungerar är något som vi behöver veta mycket mer om när det kommer till både diagnostisering av och behandling mot många sjukdomar, exempelvis epilepsi och autismspektrumstörningar. Många av de läkemedel och andra behandlingar som ges har inte önskvärd effekt på alla patienter, och de kan också ge biverkningar. Därför letar forskare efter nya metoder för att kunna mäta den neurala aktiviteten i hjärnan och i framtiden kunna ställa säkrare diagnoser, men också kunna mäta effekten av både läkemedel och andra behandlingar.

Resultaten kommer från en av de studier som gruppen utfört vid NatMEG vid Karolinska Institutet, då man visat försökspersonerna bilder och samtidigt studerat hur den neurala aktiviteten i hjärnan påverkas.

Bland annat har man nu med hjälp av MEG kunnat se att det här ”gas- och bromssystemet” i hjärnan inte fungerar optimalt vid epilepsi. En frisk persons hjärna har en optimal balans mellan gas och broms av neural aktivetet. När stimulansen är svag gasar systemet och när stimulansen är stark bromsar systemet. Vid epilepsi bromsas inte den här processen upp på samma sätt, utan aktiviteten tycks fortsätta.  Vid andra sjukdomar och störningar har man också kunnat se andra sorters obalans i det här ”gas- och bromssystemet”, som man i kommande studier vill studera noggrannare med hjälp av MEG.

Övriga författare är Olga V. Sysoeva, Justin F. Schneiderman, Sebastian Lundström, Ilia A. Galuta, Dzerasa E. Goiaeva, Andrey O. Prokofyev, Bushra Riaz, Courtney Keeler, Nouchine Hadjikhani, Christopher Gillberg och Tatiana A. Stroganova.

Artikeln kan läsas via länken: https://rdcu.be/Q0Iy

 

Text: Helene Lindström