Ny utlysning: Innovatörer inom vård & omsorg 2017

m4h_logo_rgb-300x165

Utlysningen syftar till att stärka den medicintekniska kompetensen i vården och omsorgen, genom att stödja tillämpad klinisk forskning och utveckling, implementering och införandet av medicintekniska innovationer.

Vad kan man söka för?
Lönekostnader och övriga projektspecifika kostnader i projekt som syftar till utveckling, analys och/eller utvärdering av medicintekniska innovationer i vården.

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar medicinsk teknik. Sökanden välkomnas både från den offentliga och privata vård- och omsorgssektorn. Samverkan med akademi (inkluderar institut), och/eller företrädare för patienter och brukare är önskvärt. Sökande skall vara anställd inom vård och omsorg, hos offentliga eller privata vårdgivare.

Hur mycket kan sökas?
Mellan 100 000 och 1 milj kr per projekt. Vid stöd över 500.000 kr krävs medfinansiering om 30% för den del som ligger över 500.000 kr. Totalt är 6 miljoner kronor avsatta i utlysningens budget.

Sista ansökningsdag: 6 april 2017 kl 14. Ansökan görs via Vinnovas portal från 6 februari.

MedTech West är västsvensk nod för Medtech4Health och kommer tillsammans med Innovationsplattformen, VGR, hålla två informationsseminarier om utlysningen: Det första äger rum den 28/2 kl. 11.00-11.20 och det andra äger rum den 2/3 som en del av ett längre Medtech4Health-event som MedTech West anordnar. Båda seminarierna kan du anmäla dig till via vår hemsida. Se kalendern för mer information!

Läs mer på Medtech4Healths hemsida>>