Ny utlysning: Kompetensförstärkning för småföretag 2018

Småföretag har möjlighet att få finansiering för att under en kortare tid anlita eller anställa en extern person. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Kompetensförstärkningen av företaget ska ge bestående effekt såsom att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Det handlar alltså inte om att finansiera en resurs i ett utvecklingsprojekt.

Vad kan man söka för?

Lönekostnad för att anlita en extern kompetens som kan bidra i utvecklingen eller kommersialiseringen av en medicinteknisk innovation.

Vem kan söka?

Svenska mikroföretag, små eller mellanstora företag.

Hur mycket kan man söka?

Du kan söka upp till 200 000 kronor per projekt, men stödet får inte vara mer än 50 procent av projektets totala budget.

Viktiga datum

Vid följande datum läses alla inkomna ansökningar och skickas till bedömare.

  • 1 mars 2018
  • 3 april 2018
  • 2 maj 2018
  • 1 juni 2018
  • 1 augusti 2018
  • 3 september 2018
  • 1 oktober 2018
  • 1 november 2018

Ansökningshandlingar och kontaktpersoner hittar du hos Vinnova

 

MedTech West är västsvensk nod för Medtech4Health, som är ett strategiskt innovationsprogram där svensk medicinteknisk industri, regioner och landsting, patientorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor samlas. Programmet leds av en styrelse och har ett programkontor med representanter för noder från hela landet. Styrelsen ansvarar för att programmet har en effektiv organisation och att de aktiviteter som initieras bidrar till att programmets övergripande mål uppnås. Programledningen består av programdirektör och kommunikatör samt representanter från de regionala och nationella noderna runt om i landet. Läs mer om Medtech4Health här>>