Ny utlysning: Medicintekniska innovationer som ger cancersjuka barn att bättre liv

Utvecklar du medicinteknik eller tjänst som kan hjälpa barn med cancer? Ansök om stöd genom Barncancerfonden och MedTech4Health för ditt projekt. Du kan söka för produkter eller tjänster som bidrar till bättre vård eller omsorg för cancerdrabbade barn och deras familjer. Ditt projekt kan handla om utveckling av ny teknik eller anpassning av befintlig teknik eller tjänst.

Vem kan söka?
Anslag söks av en konstellation av parter från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv. En av parterna från hälso- och sjukvård eller akademi är huvudsökande och övriga är medsökande. Part från näringsliv får endast vara medsökande. Parter inkluderar universitet, högskola, hälso- och sjukvårdsorganisationer, företag, forskningsinstitut eller annan organisation med forskning som huvuduppgift. I konstellationen huvud- och medsökande ska teknisk, klinisk och affärskompetens finnas representerade.

Vad kan man söka för?
Anslag kan sökas för lönekostnader, driftkostnader, enklare utrustning, resor och indirekta kostnader. Medtech4Health finansierar stödberättigade kostnader för företag, och Barncancerfonden finansierar motsvarande kostnader för övriga parter.

Hur mycket kan sökas?
Det finns ingen maxgräns för enskilda anslag. Total i utlysningen kan maximalt 4,5 miljoner kronor beviljas. Av detta kan maximalt 1,5 miljoner kronor beviljas till företag. Finansiering till företagsparten kan maximalt uppgå till 50 procent av företagspartens totala stödberättigade kostnader. Total omfattning av utlysningen är därmed maximalt 6 miljoner kronor. Företagets motfinansiering skall uppgå till minst 100 000 kr. För övriga parter krävs ingen motfinansiering.

Hur söker man?
Läs mer här>>

MedTech West är västsvensk nod för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4health.