Ny utlysning öppen: Samverkansprojekt för bättre hälsa

Den 16 september öppnade utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa – hösten 2019.

Utlysningen är en samutlysning från de strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health. Swelife och Medtech4Health är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Utlysningen riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, akademi/institut och företag. Samverkan mellan olika sektorer är extra viktig i denna utlysning. Projekten ska utveckla nyskapande lösningar som förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av tillstånd. Det kan till exempel vara nya produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar som möter behov och efterfrågan, eller bådadera, från slutanvändare alternativt mottagare. I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 -3 000 000 kronor, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden ska vara maximalt 2 år. Utlysningen har en total budget om 36 miljoner kronor.

Utlysningen öppnade den 16 september och sista ansökningsdag är kl. 14:00 den 28 november 2019.

Läs mer här>>

MedTech West är västsvensk nod för MedTech4Health. För att sprida information om utlysningen samverkar vi med Sahlgrenska Science Park; nod för Swelife. Tillsammans arrangerar vi under hösten 2019 två informationsseminarier som du kommer hitta information om här och på Sahlgrenska Science Parks hemsida. Under seminarierna får du svar på de flesta av dina frågor, och du är alltid välkommen att kontakta oss kring utlysningen.

Läs mer och ansök hos Vinnova>>

Läs mer om Medtech4Health här>>