Ny utlysning: Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018

Denna utlysning är skapad särskilt för er som jobbar med medicinteknik inom vård och omsorg. Genom att ge er möjlighet att frigöra tid för utvecklingsarbete kan ni bidra till att lösa väldefinierade utmaningar i vård eller omsorg. Lösningen kan vara nya medicintekniska produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar

Vad kan man söka för?

Lönekostnader och övriga projektspecifika kostnader i projekt som syftar till utveckling, analys och/eller utvärdering av medicintekniska innovationer i vården.

Vem kan söka?

Anställda inom vård och omsorg, både hos offentliga och privata vårdgivare.

Hur mycket kan sökas?

Mellan 100 000 och 1 milj kr per projekt. Utan medfinansiering kan ni få maximalt 500 000 kronor.

Viktiga datum:
Sista ansökningsdag: 12 april 2018, kl 14
Intervjuer planeras att ske: 18-19 juni 2018
Besked om beslut planeras att ges: 29 juni 2018
Projektstart: 2 juli-1september 2018

Sök via Vinnovas portal>>

Ansökningshandlingar och kontaktpersoner hittar du hos Vinnova.