Ny VD för Medfield Diagnostics

Styrelsen har utsett Dag Jungenfelt till ny VD på Medfield Diagnostics med tillträde den 1 januari 2013. Hans bakgrund inom forskning och utveckling gör honom synnerligen kompetent för de utmaningar som väntar Medfield Diagnostics de närmaste åren. Dag Jungenfelt är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola och kommer närmast från en roll som forsknings- och utvecklingschef på Ericsson Microwave. Han har under hela sin karriär arbetat i gränsskiktet mellan teknikutveckling och försäljning. Dag har en gedigen och bred erfarenhet av ledarskap i större organisationer.

Mer information på www.medfielddiagnostics.com

Frågor besvaras av Stefan Jacobsson, Styrelsens ordförande Medfield Diagnostics AB
på tel. 0709-100 150 eller stefan.jacobsson@jowa.se